ARTSYMBOL

BILD & SYMBOLTERAPI


SKAPANDE PROCESSER


I det yttre skapandet kan vi göra vår inre föreställningsvärld synlig. Här får tankar, föreställningar, minnen och drömmar bli synliga.

 

Bildterapi är ett sätt att nå bortom orden, det skrivna och talade.

Det ordlösas språk. Det ännu inte kända eller medvetna.

 

I den skapande processen ligger möjligheten för utveckling och helande.

 

Bildterapeuten är vittnet, den som håller processen och ramen. Klienten är tolkaren och experten.

Ateljen i Lund

Vill du delta, anmäl dig då till intresselistan marion@artsymbol.se så får du utskick när en ny kurs är på gång.


Tidigare genomförda kurser

DRÖMMAR
- I ETT KREATIVT BILDSKAPANDE 20–21 OKTOBER 2023

DEN DRÖMDA BILDEN

Marion Falk bildterapeut, symbolpedagog håller i kursen, där du inbjuds till måleri, samtal, reflektion och bearbetning av drömmen. Inga förkunskaper krävs

Hur mänga gånger har du ställt olika frågor till dig själv angående dina drömmar?

- Vad berättar drömmarna?
- Har dom en mening?
- Kan jag lära mig någonting av dem?   

Svaret finns inom oss, i vårt omedvetna, den del av oss som är aktiv när vi drömmer.
Drömmar utspelar sig i vår högra hjärnhalva, den ordlösa, den som berättar om livet genom bilder, symboler och metaforer. Nyckeln har du själv, det är du som vet svaret. Det är din dröm och dina symboler.

I måleriet träder olika figurer, möten, färger och former fram, kanske i ett rollspel på̊ en kreativ arena. Här möter du dig själv i bilden genom dina symboler, färger och former.

Förberedelse
Börja skriva en dröm-dagbok så du börjar minnas dina drömmar. Då kan du följa dina drömmar och se var de kommer ifrån. Kanske är det en dagsrest (det som hände dagen innan drömmen) eller från en djupare del i ditt omedvetna.

PLATS: Stora Gråbrödersgatan 13, 3e våningen 222 22 Lund

TID: 20231020–21, Fredag -16.00-19.00, Lördag -9.00-16.00

Kostnad: 2200 kr ink moms

Ingår - fika och material

ANMÄLAN: OSA senast den 13 oktober till marion@artsymbol.se

Ange: DRÖMMAR oktober 23

Varmt Välkommen till din inre kreativa bild och symbolvärld!

     

VI ÄR KREATIVA I GRUPP ELLER ENSKILT

VAD ÄR BILDTERAPI?


Bildterapi kan sägas handla om att ge känslan en färg och en form. Kroppen är också en medspelare till känslan, den finns där och vill få ett uttryck.

Samtalet finns med, liksom reflektionen. Det är tre i rummet, klienten, terapeuten och bilden.

Alla har tillgång till bilder, det är ett språk vi föds med. Vi drömmer i bilder, vi provar roller och samspelar på en känd eller okänd arena varje gång vi sover.

När vi vaknar försöker vi sortera och sätta ord på det vi mött i vår inre bildvärld. I bildterapin är det möjligt, eftersom bilden är där.

Vi behöver hantera de okända sidorna hos oss själva.

Bilden är ett ordlöst språk, men genom reflektion där bilden är en samtalspartner vågar vi se det som kanske annars inte vore möjligt.

DRÖMMAR/SYMBOLER

Hur många gånger har du ställt olika frågor till dig själv angående dina drömmar?

- Vad berättar drömmarna?
- Har dom en mening?
- Kan jag lära mig någonting av dem?

Svaret finns inom oss, i vårt omedvetna, den del av oss som är aktiv när vi drömmer.
Drömmar utspelar sig i vår högra hjärnhalva, den ordlösa, den som berättar om livet genom bilder, symboler och metaforer.


Nyckeln har du själv, det är du som vet svaret. Det är din dröm och dina symboler.

I måleriet träder olika figurer, möten, färger och former fram, kanske i ett rollspel på̊ en kreativ arena.

Här möter du dig själv i bilden genom dina symboler, färger och former.


RESULTAT

Att möta våra rädslor och låta dom transformeras gör att vi kan leva ett ärligare liv.


Det du och jag ser genom bilden, eller andra kreativa utryck är den yta som är möjlig att betrakta och förhålla sig till, det är där den kan speglas och bli tydlig.


Det tidigare okända blir känt och uppmärksammas.


Det är som om en rustning som faller av och du kan bli mer ärlig med dig själv.


Det som gömdes i skuggan har nu blivit synligt.

MARION FALK

ARTSYMBOL

Bildterapeut,

  • bildterapeut med grundutbildning i psykoterapi (tidigare kallad steg-1)

Symbolpedagog och keramiker.


Utbildad på Niarte Bildinsitut, Symbolon och Skyros Center.


Arbetar med konstnärlig och hantverksmässig utbildning och hantverk.


Undervisar i bildterapi och leder grupper med fokus på drömmar och symboler.


Tar emot klienter för egenterapi eller i grupp. 

              Galleri